Joy House Cafe
#Café/Dessert
35 - 45 phút
Đặt món
Giảm 15%
Hạn sử dụng: 10/09/2019
LIXIJOY
Sao Chép
Giảm 15% tổng bill
Traditional coffee
Cà phê đen đá truyền thống
29.000đ
Cà phê sữa đá truyền thống
34.000đ
Bạc xỉu
34.000đ
Italian coffee
Americano nóng
39.000đ
Americano đá
39.000đ
Cappuccino nóng
45.000đ
Cappuccino đá
55.000đ
Caramel macchiato nóng
59.000đ
Caramel macchiato đá
59.000đ
Espresso nóng
39.000đ
Espresso đá
39.000đ
Hot chocolate
55.000đ
Latte nóng
55.000đ
Latte đá
55.000đ
Mocha nóng
59.000đ
Mocha đá
59.000đ
Milk Tea
Sữa tươi trân châu đường nâu
49.000đ
Trà sữa Matcha Joy House
Joy House Matcha Milk Tea
49.000đ
Trà sữa Olong Joy House
Joy House Olong Milk Tea
44.000đ
Trà sữa truyền thống Joy House
Joy House Milk Tea
39.000đ
Tea - Trà
Trà chanh
30.000đ
Trà đào cam sả
49.000đ
Blend - Đá xay
Cappuccino kem đá xay
55.000đ
Caramel kem đá xay
55.000đ
Matcha kem đá xay
59.000đ
Mocha kem đá xay
55.000đ
Oreo Cookies kem đá xay
55.000đ
Socola kem đá xay
55.000đ
Fruit smoothies
Blueberry smoothie
Sinh tố việt quất
55.000đ
Cam tươi
60.000đ
Chanh tuyết
45.000đ
Mojito & soda
Blueberry mojito
Việt quất mojito
50.000đ
Lemon Mojito
50.000đ
Raspberry mojito
Phúc bồn tử mojito
50.000đ
MACCHIATO
Cacao Macchiato
55.000đ
JOY HOUSE Macchiato
49.000đ
Trà đào Macchiato
49.000đ