1st Tea
#lixi
20 - 30 phút
Đặt món
Giảm 15%
Hạn sử dụng: 09/11/2019
LIXI1STTEA
Sao Chép
Áp dụng với mọi hóa đơn
1ST TEA SIGNATURE
1st Tea Fruit Tea
Trà trái cây 1st tea
48.000đ
1st tea Herbal Tea
Trà thảo mộc 1st tea
37.000đ
Apple Mint Tea
Trà táo bạc hà
42.000đ
Black Tea Caramel Macchiato
Trà đen caramel macchiato
37.000đ
Taro Brown Sugar Latte
Khoai môn sữa tươi trân châu đường đen
36.000đ
COOLER
Blueberry
Việt quất
34.000đ
Mango
Xoài
34.000đ
Rasberry
Phúc bồn tử
34.000đ
FRESH MILK
Brown Suger Pearls
Sữa tươi trân châu đường đen
32.000đ
Cacao Hazelnut
Cacao hạt dẻ
35.000đ
Cacao Latte
Cacao sữa tươi
32.000đ
Green tea latte
Lục trà sữa tươi
32.000đ
Matcha Latte
Matcha sữa tươi
34.000đ
Oolong latte
Oolong sữa tươi
32.000đ
ICE BLENDED
Apple Smothies
Sinh tố táo xay
48.000đ
Cheese Raspberry
Phúc bồn tử phô mai đá xay
49.000đ
Chocolate Hazelnut
Socola hạt dẻ đá xay
46.000đ
Matcha
Matcha đá xay
46.000đ
Oreo
Oreo đá xay
48.000đ
MACCHIATO
Black tea
Trà đen macchiato
33.000đ
Jasmine
Trà lài macchiato
33.000đ
Jasmine Caramel Macchiato
Trà lài Macchiato
37.000đ
Oolong
Trà Oolong macchiato
33.000đ
Raspberry
Phúc bồn tử macchiato
36.000đ
Strawberry Oolong
Oolong dâu macchiato
37.000đ
MILK TEA
1st Tea Milk Tea
Trà sữa 1st tea
34.000đ
Cacao Milk Tea
Trà sữa cacao
36.000đ
Hazelnut Milk Tea
Trà sữa hạt dẻ
36.000đ
Jasmine Milk Tea
Trà sữa lài
34.000đ
Oolong Milk Tea
Trà sữa Oolong
34.000đ
Taro Milk Tea
Trà sữa khoai môn
36.000đ
TEA
Lemon tea
Trà chanh
37.000đ
Lychee tea
Trà vải
39.000đ
Mango tea
Trà xoài
37.000đ
Original kumquat tea
Trà tắc
35.000đ
Passionate Tea with Apricot
Chanh dây xí muội
41.000đ
Peach tea
Trà đào
39.000đ