Tasaki BBQ

E-voucher online Tất cả (0)

Thông tin địa điểm
Giờ mở cửa

11:00 - 23:00

Giá trung bình

200.000 - 440.000

(028) 7307 6899
Xem tất cả 9 chi nhánh