Bánh Bèo Huế - Chợ Bến Thành
#Quán ăn
35 - 45 phút
Đặt món
Bánh Bèo
Bánh bèo huế
phần
25.000đ
Chả cây
9.000đ
Nem cây
15.000đ