Bắp Nướng Mỡ Hành - Vỉa Hè Phan Xích Long
#Quán ăn
36 - 46 phút
Đặt món
Bắp nướng
Bắp nướng mỡ hành
Tép khô, tép mỡ, bắp, mỡ hành
12.000đ
Bắp nướng nguyên trái
12.000đ
Món Thêm
Tép khô, mỡ hành
12.000đ