Sữa Đậu Nành Bạc Hà
#lixi
25 - 35 phút
Đặt món
Menu
Sữa bạc hà
15.000đ
Sữa đậu nành
15.000đ
Sữa đậu xanh
15.000đ