Bánh Bèo - Phan Bội Châu
#lixi
20 - 30 phút
Đặt món
MENU
Bánh bèo thập cẩm trừ nem
1 đĩa
35.000đ
Bánh bèo thập cẩm đầy đủ
1 đĩa
45.000đ