Ốc Thúy - Quận 4
#lixi
35 - 45 phút
Đặt món
Menu
Càng ghẹ kho quẹt
82.000đ
Ốc hương kim sa
102.000đ
Ốc len xào dừa
62.000đ
Ốc mỡ xào me
72.000đ
Món thêm
Bánh mì
4.000đ