Bánh Bèo Bánh Ướt Nha Trang
#lixi
30 - 40 phút
Đặt món
MENU
BÁNH BÈO SIÊU MINI
15 chén
15.000đ