Ốc Chợ Nguyễn Văn Trỗi - Đường Lê Văn Sỹ
#lixi
25 - 35 phút
Đặt món
MENU
Càng ghẹ sốt me
80.000đ
Nghêu hấp thái
40.000đ
Sò lông
40.000đ
Sò sữa
40.000đ
Ốc hương xào bơ
80.000đ