Sữa Tươi Ướp Lạnh - Trần Đình Xu
#lixi
25 - 35 phút
Đặt món
MENU
Sữa dâu ướp lạnh
8.000đ
Sữa dứa ướp lạnh
8.000đ
Sữa tươi ướp lạnh
8.000đ