Bắp Xào - Phạm Ngọc Thạch
#lixi
25 - 35 phút
Đặt món
MENU
Bắp xào
20.000đ