Bánh Bèo Chén Chả Cua - Lê Văn Sỹ
#lixi
35 - 45 phút
Đặt món
Menu
Bánh bèo chén
2.500đ
Bánh bột lọc tôm
2.500đ
Chả
5.000đ
Phần bánh bột lọc + chả cua
2 bánh bột lọc, 3 cục chả cua
23.000đ
Phần thập cẩm
5 cái bánh bèo, 2 bột lọc, và 1 cục chả cua
20.000đ
Phần đầy đủ (6 bèo + 4 lọc + 1 chả)
28.000đ